Väravad

Väravate valmistamiseks võib kasutada erinevaid materjale kui üldjuhul on need terasest. Väravad liigitatakse kolme gruppi – liug-, tiib- ja jalgväravad. Liugväravad on antud tootegrupist kõige kulukam lahendus, kuid paraku kohati vältimatu ruumipuuduse tõttu. Väravad saab varustada ka automaatikaga. Tiibväravad on veidi lihtsam lahendus, kuid ka neile saab paigaldada värava automaatika. Jalgvärav on samuti tähtis osa sissepääsusüsteemist kuna seda kasutatakse tihti peale rohkem kui teisi väravaid. Neile saab samuti paigaldada erinevaid automaatiseerimise süsteeme, sulgureid, magnetlukke, fonosüsteeme, näpujäljelugejaid jms. Väravad vormistatakse üldiselt analoogselt ümbriteseva piirdeaiaga. Vastavalt võib neid soetada võrk-, teras-, plekk ja puiduga kaetult. Võib ka otsustada väravaraami kasuks ning paigaldada sinna näiteks lauad ise.

Copyright © 2016 ProWeld OÜ, E-post: info@proweld.ee